top of page

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení klienti a uživatelé webu origamisushi.cz,

 

protože je pro nás ochrana vašeho soukromí důležitá, dovolujeme si vás informovat, jak probíhá zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). Abyste porozuměli tomu, jakým způsobem vaše údaje zpracováváme a využíváme, a kdo k nim má přístup, připravili jsme si pro vás tyto Zásady ochrany osobních údajů.

 

Kdo je správcem Vašich osobních údajů a jak ho můžete kontaktovat?

Správcem Vašich osobních údajů je Jiří Franěk, IČO: 43688462, se sídlem Nákupní 1127, 252 42 Jesenice. 

 

Zpracování osobních údajů na webu (oprávněný zájem)

V souvislosti s tím, že používáte naše internetové stránky, získáváme a zpracováváme vaše osobní údaje -  jedná se konkrétně o IP adresu, informace týkající se operačního systému a druhu prohlížeče a také koncového zařízení, a dále informace týkající se vaší aktivity na našich Internetových stránkách, registrované a uchovávané prostřednictvím souborů cookies. Tyto osobní údaje jsou pak uchovávány a zpracovávány.

Osobní údaje zpracováváme za účelem řádného fungování webu, uživatelské individualizace obsahu stránek
a také zlepšení komfortu jejich užívání.

V případě, že s používáním souborů cookies na vašem zařízení nesouhlasíte, můžete provést odpovídající změny nastavení prohlížeče. To však může omezit funkčnost internetových stránek, včetně znemožnění přístupu k některým jejich částem. Pokud jste odpovídající změny v nastavení prohlížeče neprovedli, soubory cookies vám budou zasílány automaticky od okamžiku, kdy naše internetové stránky navštívíte.

Soubory cookies zapsané ve vašem zařízení můžete vymazat také prostřednictvím vymazání historie vyhledávání. Rozsah údajů může být dále omezen prohlížením našich stránek v „anonymním“ režimu. 

 

Zpracování osobních údajů klientů a obchodních partnerů za účelem poskytování consigliere služeb (plnění smlouvy)

Abychom mohli našim klientům poskytovat naše služby, musíme v nezbytném rozsahu zpracovávat jejich osobní údaje. Některé případy se tak dotýkají i zvláštní kategorie osobních. Osobní údaje za tímto účelem zpracováváme na základě souhlasu uživatele. 

Pro účely poskytování našich služeb dochází ke zpracování osobních údajů našich klientů i třetích stran. Takové zpracování je nezbytné, abychom mohli dostát našich závazků.

V některých zemích může k zpracování osobních údajů docházet také v souvislosti s plněním zákonných povinností či pokud to právní řád daného státu umožňuje.

 

Zasílání newsletteru/aktualit

Protože si zakládáme na vysokém standardu poskytování služeb našim klientům, mají možnost dostávat od nás náš newsletter. Newsletter je posílán pouze v případě, že své kontaktní údaje (e-mailovou adresu) poskytnete odesláním formuláře na našem webu či jinak písemně (např. e-mailem). Zasílání newsletteru je založeno na našem oprávněném zájmu, avšak pokud ho již dále nechcete dostávat, kontaktujte nás prosím a my kohokoli z vás z databáze vymažeme.

Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány maximálně po dobu nezbytně nutnou pro naplnění příslušného účelu zpracování, tj. vždy minimálně po dobu trvání platnosti souhlasu a dále pak po dobu,
po kterou je Správce povinen nebo oprávněn údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů.

 

Komu jsou údaje dále předávány?

Osobní údaje, které jste nám poskytli, zpracováváme a uchováváme sami, nikomu dalšímu tyto údaje neposkytujeme.

 

Jaká práva v rámci ochrany osobních údajů máte?

Jako subjekt údajů máte zajištěna veškerá práva dle GDPR, a to zejména: 

právo na informace o zpracování svých osobních údajů;

právo přístupu ke svým osobnímu údajům;

právo požadovat po Správci opravu, výmaz, omezení zpracování svých osobních údajů;

zvláštní právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů;

právo na získání svých osobních údajů (na jejich přenositelnost); a

právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.​

bottom of page